Δημήτρης Λεμονίδης


Δευτέρα – Παρασκευή  20.00 – 22.00

Programme

  • Monday - 8:00 pm - 10:00 pm
  • Tuesday - 8:00 pm - 10:00 pm
  • Wednesday - 8:00 pm - 10:00 pm
  • Thursday - 8:00 pm - 10:00 pm
  • Friday - 8:00 pm - 10:00 pm