Χρήστος Παπαδάς


Δευτέρα – Παρασκευή 18.00 – 20.00

Programme

  • Monday - 6:00 pm - 8:00 pm
  • Tuesday - 6:00 pm - 8:00 pm
  • Wednesday - 6:00 pm - 8:00 pm
  • Thursday - 6:00 pm - 8:00 pm
  • Friday - 6:00 pm - 8:00 pm